Välkommen!

Här kommer ni så småningom kunna hitta olika texter och översättningar om anarkism på framförallt svenska och kanske någon engelsk översättning.


Studiecirkeln är vår Dynamit är övertygade om att en av de största anledningarna till anarkismen marginalisering är missförstånd, fördomar och lögner (ofta avsiktligt) om vad anarkismen egentligen står för, vad anarkister har gjort och vad de kämpat för.


Här försöker vi dra vårt strå till stacken för den sociala revolutionen genom spridandet av våra idéer med det skrivna ordet. Vi vill visa att anarkism inte bara är ett vackert ideal utan också fullt möjligt i praktiken!


Hemsidan byggs på allt eftersom. 


Under tiden kan ni kontakta oss här om ni har några frågor eller synpunkter.