GOLGOTHA

[rapport om repressionen av anarkister i Ryssland, 1929]

Bulletin of the Relief Fund, May, 1929, Januari1924 , Freedom.

ALEXANDER KALIMASOV, en välkänd anarkist, försatt i exil till en avlägsen och nästan övergiven by, fann sig själv där helt och hållet utan några existensmedel. Driven av nöd bestämde han sig för att gå till den närmsta staden i hopp om att skaffa sig en anställning där. För att ha avlägsnat sig utan tillstånd från sin “tilldelade zon” arresterades han och placerades i fängelset i Achnisk. Efter att ha hållits kvar i flera månader under den striktaste isoleringen har han nu blivit försatt i exil på order av G.P.U. för tre år till Turukhansky distriktet, en plats långt bort i nordvästra Sibirien väldigt sparsamt bosatt av primitiva nomadiska stammar.


Kamrat Kalimasmov är en före detta student vid det Geografiska Institutet och en “Komsomoletzt” (medlem i Kommunisterna Ungdoms Förbund). Har sedan 1924 varit objekt för ständig Bolsjevikiskt förföljelse, och spenderat den mesta tiden i fängelse och exil. Han är man av orubblig karaktär och storslagen hängivenhet: genom alla år av hans fängelsestraff har han konsekvent vägrat att förråda hans ideal och acceptera G.P.U.s erbjudandet om att gå med i Kommunist Partiet och således säkra frihet och en karriär. Han betalar dyrt för det: de långa åren av förföljelse har brutit ner hans hälsa helt och hållet.


YEFIM GERASSIMOV, beordrades efter att ha avslutat hans ursprungliga dom, polit-isolering i övre Uralsk, att försättas i tre års exil i Narim.


MIKHAIL BEDYUKOV, har varit landsförvisad till i tre år till Parabe, i Narim, dit YEFIM DOLINSKY och RAYA SHULMAN också skickades till med en liknande dom.


DINA TSOIRIF, som var på väg att avsluta hennes tid i exil i Saratov, beordrades att berövas rätten att arbeta och uteslutas från fackförbundet. Den här beslutet av G.P.I. dömmer vår kamrat till arbetslöshet för en obestämd tid, vilket är lika med en långsam svält.


NIKOLAI BELAYEV och två andra kamrater, landsförvisade i Minussinsk, arresterad utan något åtal under det officiella firandet av årsdagen av Oktober Revolutionen och anhållna i fängelset under en tid. När de till sist blev frisläppta, var den enda förklaringen de fick att deras fängelsedom berodde på ett “missförstånd”.


IVAN KABAS-TARASIUK, som hade blivit landsförvisad till Petropavlovsk, har blivit förflyttad till Kokchetav, 2080 mil längre bort. 


Enligt ny information vi har mottagit, kamrat AARON BARON, landsförvisad till Tashkent, Turkestan, har arresterats igen. Alla politiska fångar har förflyttas från Yaroslavls polit-isolator ett antal andra fängelser och platser för landsflykt. I Solovki finns det fortfarande ett dussintal av våra kamrater, bland dem TUMANOV och TIMOSHA PLOTNIKOV. Den senare avslutar redan hans fjärde år och det är inte känt hur mycket längre han kommer att hållas kvar. Han dömdes ursprungligen till Solovki i samband med ett fall med vilket han egentligen inte hade någonting att göra med. Men inga bevis tjänade något till och G.P.U. fick sin vilja igenom. 


Våra politiska fångars öde i Solovki är extremt hårt. Fångarnas liv är en ständig kamp mot orättvisa, diskriminering och brutalitet. Alldeles nyligen gick några av dem igenom en utdragen hungerstrejk i protest mot behandling av dem.  Vår kamrat ANNA ROSOVA höll ut hennes hungerstrejk i 43 dagar och lyckades slutligen med att tvinga administrationen att gå med på hennes krav.


Kamrat TROYANOV, författare och journalist, vars satirer var ovanligt fyndiga och bittra, begick självmord i G.P.U.s fängelse. Orsaken till hans arrestering och fängelsedom är inte helt fastställt, men allmänt tror man att hans skriverier visade sig vara obekväma för myndigheterna. Troyanov var en anarkist sedan en lång tid tillbaka: hans revolutionära bana börjad medan han fortfarande var student vid universiteten varunder han tog del i 1905 års revolutionära rörelse.


I Moskva arresterades nyligen den välkända anarkisten PIRO åtalad för påstådda band med oppositionen, men faktum är att Piro har under många år inte deltagit i något aktivt arbete. Samlingen av böcker, i synnerhet verk rörande den frihetliga saken, var den stora passionen i Piros liv, och han besatt ett väldigt beaktansvärt bibliotek av sällsynta volymer. Det har nu blivit konfiskerat av regeringen.


Den mycket kapabla unga revolutionära skribenten MIROV, författare av det utmärkta verket “Isador Lutovs Död”, arresterades nyligen i Moskva och landsförvisades till Ust-Sissolsk. Vår kamrat SABLIN landsförvisades vid samma tid.


Sympatisörer av Trotskij samlas up runtom Ryssland, så att fängelserna är fyllda till bristningsgränsen. De kanske största antalet arresterades i Samara, ibland dem ett antal anarkister och Vänster Socialist-Revolutionärer. I Leningrad och Moskvas, liksom i de provinsiella fängelserna: tillämpar G.P.U. våld för att tvinga de politiska fångarna att göra medgivande och uttalande. “Förhören” äger alltid rum under natten, förhörsledarna blir frekvent avlösta, medan fången är tvingad att tillbringa natten i förhör utan sömn. Offren är ofta placerade i fängelsehålan, där de måste ligga på det kalla, fuktiga golvet utan någon madrass eller kläder. Tortyren förvärras av utövandet av att kasta kallt vatten över personen. Många av de politiska fångarna klarar inte av att stå ut med den här typen av behandling och som resultat har självmord mångdubblats på sistone.