Mer om anarkism på nätet!

Brand är en anarkistisk tidskrift som givits ut med obruten kontinuitet sedan 1898, och med den nuvarande redaktionen sedan maj 2010.


Med fokus på illustrativa och analytiska texter och bilder lyfter de politiska kamper och enande element i dessa.

Anarkism.info beskriver sig själva som "ett decentraliserat anarkistiskt mediekollektiv vars syfte är att sprida anarkistisk media (texter, affischer, filmer, etc). Vi vill öka tillgängligheten av befintligt material, utveckla ege​t, underlätta för andra att komma igång med skapande, och främja självorganisering. Vi vill med detta lyfta fram anarkismen som en historisk politisk tendens, teori och praktik, samt som ett seriöst och inspirerande alternativ både när det gäller att kämpa för förbättringar direkt i vår vardag, och som fröet till ett helt nytt frihetligt samhälle. Vi utgår från grundläggande anarkistiska principer som självorganisering, direkt aktion, inbördes hjälp och autonomi."


Deras hemsida är rik på bra texter, podcasts och annat intressant på ett bra tillgängligt språk!

Precis som namnet avslöjar är det här ett online biblioteks där anarkister och aktivister lägger upp egna texter, böcker, översättningar med mera. Finns på flera olika språk.

En mycket bra och innehållsrik blog med massvis med bra texter om anarkism på svenska!