TILL ALLA ARBETARE

Freedom (London) September 1923 sid.46

Inte för första gången ber de ryska revolutionärerna, av olika skolor, er att skydda livet och friheten för dem som i Ryssland, vägrar att utlysa vapenvila och tillåta sig själva att vila, som kämpar för den Sociala Revolutionen - för arbetets och individens frihet. Vi vet hur kraftfullt reaktionen har befäst sig själv i alla era länder, och hur pass mycket energi och uppoffringar kampen emot den reaktionen kräver av er. Icke desto mindre tvingar oss de senaste nyheterna från Ryssland ändå att vända oss till er än en gång, och ännu mer brådskande, vädja till er solidaritetskänsla och be om er broderliga hjälp.


För en lång tid har mer än hundra och tusentals revolutionärer lidit i fängelserna och straffanstalterna i Ryssland. Sedan början av det här året har Bolsjevikregeringen än en gång stärkt systemet med vilket de brutalt förföljer de som tänker annorlunda från dem - oavsett om de är medlemmar av Socialistpartier eller arbetarmän och revolutionära bönder som inte tillhör något parti.


Regeringen, vilken påstår sig vara personifieringen av den Sociala Revolutionen, förföljer, skoningslöst och med en energi utan motstycke, revolutionärerna från vänstern - de Revolutionära Socialisterna, Maximalister, Anarkister och Anarko-Syndikalister som spelade en aktiv roll i den Ryska Revolutionen och fortfarande fortsätter att försvara deras position till priset av oräkneliga uppoffringar och med en idealism som inte kan förnekas.


Alla självständiga publikationer stängts ner sedan en lång tid tillbaka; alla fria aktiviteter inom arbetarnas organisationer har krossats; arresteringar och repression har följt snabbt. Situationen är faktiskt värre än den var förut. Regeringen siktar på den fysiska utrotningen av ryska revolutionärer.


Maria Spiridonova, som under Tsarismen trampade upp vägen mot Golgatha; som tillbringade elva år i fängelser, och tre i Bolsjevikiska fängelser; Maria Spiridonova, fastän fullständigt nedbruten o hälsan, är än en gång i fängelse. Vänster socialist revolutionären, Troulovsky, har förgäves väntat på frigörelse efter ett tre års fängelsestraff, försökte elda upp sig själv till döds, men räddades av en kamrat. Sedan dess har han blivit deporterad till ett vilt och ohälsosamt distrikt Prjevalsk, vid gränsen mot Thibet. I Petrograd har tolv vänster social revolutionärer, medan de väntade på sin deportation till olika platser, funnit sig själva tvingade till att hungerstrejka och riskerar självmord en masse.


I norr vid Pertoncinsk [Pertominsk] koncentrationsläger, nära Vita Havet, har anarkister och anarko-syndikalister funnit situationen under deportationerna outhärdliga, och vägrat under elva dagar att äta någon mat. När myndigheterna försökte mata dem med tvång, barrikaderade de in sig själva, hällde bensin över deras madrasser och tände eld på dem. Det var bara hjälpen från andra fångar som räddade deras liv, och många av dem, ibland dem finns Aron Baron, har blivit allvarligt brännskadade. Fall som de här åberopade hotar att bli allt vanligare som en konsekvens av de metoder vilka regeringen tillgriper.


Vi kan inte tro att Europas arbetare kommer att assistera, genom sin tystnad, den systematiska utrotningen av dem som kämpar för de ryska arbetarmännen och böndernas frihet. Varenda arbetare, varje grupp av arbetare, varje revolutionär organisation - Syndikalister, politiska eller vad det än må vara - borde genast höja en upprörd röst, och göra allt som är möjligt att stoppa handen som hotar livet av Rysslands Revolutionärer. Rösta för protestresolutioner. När än en kommunist vid ett möte intar plattformen, fråga ut honom och insistera på att han svarar. Bolsjevikregeringens representanter i Europeiska och Amerikanska städer är dömda att höra om dessa arga protester. Det är oumbärligt att kommittéer för försvar och stöd för ryska revolutionärer skapas överallt. Krav måste ständigt ställas att alla fängslade och deporterade släpps fria, och att det sätts stopp för det absurda terrorist systemet som nu drabbar arbetarna.


Låt din ilskas röst vara en varning för Rysslands nuvarande härskare, och ge mer kraft och energi till dem som, i de oräkneliga fängelserna och mitt ibland vårt lands kalla sumpmarker bär revolutionens kors!


Signerad av - Den utländska delegationen av Vänster Social Revolutionärer och Maximalist Socialist Revolutionärernas Förbund; Anarko-Syndikalistiska Kommittén för Rysslands Försvar, tillsatt av Internationella Arbetar Associationen; gruppen av ryska anarkistiska flyktingar i Tyskland; och representanterna för Moskva Kommittén för hjälp till Anarkister fängslade i Ryssland.

All kommunikation bör skickas till Fritz Kater, Kopernikusstr. 25, II, Berlin, O. 34.

(På uppdrag av kommittén för Hjälp till fängslade Ryska Revolutionärer)